Gespecialiseerde WKO dokters

Specialisten vieren geslaagde operatie

Aan de Amsterdamse Zuidas is een prominente patiënt genezen van klimaatklachten na een ingreep door gespecialiseerde WKO dokters Insted en Installect, in opdracht van STB. De ingreep behelsde een bypass in de hydraulische inpassing, gevolgd door intensieve monitoring. De resultaten: voorspoedig herstel in termen van welbevinden en hartslag, oftewel comfort en energiegebruik.

zuiderhof-360x240

Foto: zuiderhof.com


De patiënt en de klacht

Zuiderhof is een imposant kantorencomplex gelegen aan de Amsterdamse Zuidas, pal naast het ING House. In het pand is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, hetgeen zich vertaalt in een A label. Ook het opleveringsniveau is hoogwaardig. Een warmte koude opslag systeem zorgt voor duurzame opwekking van verwarming en koeling. Een warmtepomp, droge koelers en Cv-ketels zorgen voor piek- en regeneratievermogen. Desalniettemin bleek een groot gedeelte van de energie niet door de duurzame installatiecomponenten  opgewekt te worden.

 

Behandeling

Na onderzoek en diagnose werd door Insted in samenwerking met Installect Advies een behandelplan opgesteld, dat werd uitgevoerd in samenwerking met STB.

Warmtelevering

Om de warmtepomp meer energie te laten leveren werden Cv-ketels in serie geschakeld in plaats van parallel. Voldoende temperatuuropnemers en goede inpassing van het buffervat voorkomen dat de warmtepomp te veel schakelt bij het leveren van kleine vermogens. Oftewel: geen hartritmestoornissen meer bij lange afstanden lopen of korte sprintjes.

Nachtregeling

Om het gebouw ’s nachts op temperatuur te houden zijn slimme oplossingen met recirculatiekleppen bedacht. Nachtkoeling in de zomer wordt door het bronsysteem geleverd. Nachtverwarming in de winter door recirculatie van de reeds aangewarmde lucht. De gebouwsoftware werd uitgebreid met de benodigde programmatuur.  Kortom: ook in rust blijft de hartslag van de patiënt regelmatig.

Koeling

Om in warme zomerdagen de energiezuinige WKO voor koeling te gebruiken (en geen koelmachines) werd het buffervat voor gekoeld water anders aangesloten. Regelende kleppen maken het mogelijk ook kleinere doorstroming  te realiseren als dat voldoende is. De benodigde kleppen, bekabeling en software werd door de WKO dokters aangebracht. Het bloed stroomt weer gelijkmatig door de aderen van de patiënt.

Energiebalans en Regeneratie

Bij de verbeterde energiehuishouding wordt ’s winters meer warmte uit de bodem gehaald dan er ’s zomers wordt teruggebracht. Hoewel oorspronkelijk niet zo ontworpen, zorgden de WKO specialisten ervoor dat toerengeregelde pompen in aangepaste stromingsrichting werden ingebouwd. Ook de warmtewisselaar werd niet vergeten en de besturingssoftware werd uitgebreid met een programma voor warmte laden.

Monitoring en nazorg

De installatie wordt ingesteld en gemonitord. Tijdens monitoren in de verschillende seizoenen en bedrijfsvoeringen worden de overige verbeteringen in kaart gebracht en uitgevoerd. Gaandeweg ontstaat zo een steeds beter functionerend geheel van installaties. De gerealiseerde energiebesparingen dekken ruimschoots de inspanningen die hiervoor gepleegd worden.

Binnenklimaat en energieprestatie optimaliseren

afas-circustheater

Aangenaam verblijven

Optimale energieprestatie mag nooit ten koste gaan van het binnenklimaat.  Daarom schakelde Stage Entertainment Insted in voor het energiebeheer van AFAS Circustheater. Insted, onderdeel van de Installect bedrijven, heeft ruime ervaring met klimaatbeheersing van theaters en entertainment locaties. Theaters hebben een sterk wisselend gebruikspatroon. Vóór en tijdens de show krijgt het theater in korte tijd veel mensen binnen. Hoe blijven temperatuur en ventilatie van zalen, kleedkamers en foyer op orde? Zowel tijdens erg warm weer als tijdens koude winterdagen heeft een aangenaam binnenklimaat voor de bezoekers en artiesten prioriteit.

 

Afstemming, monitoring en inspectie

Duurzaamheid en bedrijfsvoering zijn echter niet minder belangrijk. Een minimaal energiegebruik kan hand in hand gaan met een goed binnenklimaat. Belangrijk onderdeel van energiebeheer is daarom afstemming. Afstemming de van klimaatwens op de prestaties van de gebouwinstallaties. Maar ook: afstemming van de gebouwinstallaties op de energieopwekking door WKO en warmtepomp. Het AFAS circustheater heeft namelijk een bodemenergie-installatie van GeoComfort. Insted monitort en fine-tuned regelmatig op afstand de instellingen. Ook worden op locatie regelmatig inspecties uitgevoerd. Zo wordt in de praktijk zo veel mogelijk energie bespaard.

 

Conform wetgeving

Bodemenergiesystemen moeten worden onderhouden volgens wettelijke richtlijnen. Insted en de Installect bedrijven zijn bij Bodem+ ministerieel erkende instanties voor het beheren, realiseren en ontwerpen van grote bodemenergiesystemen. Handhaving van de energiebalans van de Warmte Koude Opslag is dan ook onderdeel van het energiebeheer.

Jaaropgaves waterwetgunning WKO

Aan het begin van het jaar zijn we met Insted druk bezig met het opstellen van alle jaaropgave-formulieren voor de waterwetvergunning WKO. In januari dient iedere WKO met een vergunning deze aan te leveren aan de betreffende Provincie of Omgevingsdienst. Naast water- en energiehoeveelheden moeten er vaak ook nog diverse andere waarden worden aangeleverd. Dit kunnen temperaturen zijn (gemiddelde of juist min/max), maar ook de gespuide waterhoeveelheden, het maximale debiet of de gebruikte elektriciteit. Insted verzorgt een complete waterwetvergunning WKO voor haar klanten.

 

Gebruiksgegevens binnenhalen

Voor de waterwetvergunning WKO moet een groot aantal gegevens met zorg worden ingevuld, binnen een relatief korte periode. Voor het verzamelen en controleren van al deze gegevens gebruikt Insted vanaf 2015 een geautomatiseerd programma, genaamd Alvarium. Hiermee worden automatisch alle WKO systemen uitgelezen die Insted onderhoudt. Deze data worden opgeslagen in een database. Vanuit deze database worden de formulieren snel en secuur ingevuld, waarna ze naar de bevoegde instantie worden opgestuurd. De waterwetvergunnig WKO is immers een belangrijke voorwaarde voor al onze klanten.
Alvarium levert een grote besparing op qua tijd en ook veel belangrijke informatie over de prestaties van de WKO’s. Deze informatie wordt gebruikt om onze WKO-systemen nog beter in te zetten voor onze klanten!

Bodemenergiesysteem winterklaar

Energie optimalisatie

Ziggo Dome heeft een duurzame warmteopwekking met bodemenergie en warmtepompen.  Na twee jaar bedrijfsvoering met relatief koude winters ontstond een significant koudeoverschot in het warmte-koude opslag systeem.  Insted keek als reactie hierop naar de werkelijke warmtebehoefte in het gebouw. Door middel van indoor air quality sensoren is de warmtebehoefte significant gereduceerd. In samenwerking met Warmtebouw, de gebouwbeheerder, is de hydraulische inpassing verbeterd.  Ook de schakelfrequentie van de warmtepomp in deellast is geoptimaliseerd. Insted is graag betrokken bij dergelijke energie optimalisatie. Afstemming tussen gebouw en energiesysteem is essentieel voor goede prestaties. De meerwaarde van energie optimalisatie is ook hier weer duidelijk geworden.

Warme bron geladen

Beschikbare zomerwarmte is met behulp van dry coolers opgeslagen in de warme bron. Zodoende is er voldoende warmte aanwezig om de komende winter te gebruiken. Door het nemen van deze maatregelen functioneert het systeem binnen de bandbreedte van de onderliggende waterwetvergunning. Ziggo Dome is winterklaar!

Bodemenergie

Warmte Koude Opslag in de bodem (WKO) is een duurzame techniek om warmte en koude op te wekken voor gebouwen en processen. Insted Energiebeheer is gespecialiseerd in zowel het optimaliseren van de energievraag uit het gebouw, inclusief de gebouwinstallaties, als het onderhoud van bron en warmtepomp.

 Tergooi Blaricum bespaart met gasmotorwarmtepomp

Ruim 225 ton CO2 per jaar

In het najaar van 2013 nam het Blaricumse ziekenhuis een gasmotorwarmtepomp (GW) van Reduses in gebruik om gelijktijdig koelen en verwarmen te optimaliseren. Insted energiebeheer werd ingeschakeld om de prestaties te bewaken. Een jaar later blijkt dat ruim 225.000 kg CO2 werd bespaard en ook de energiebesparing ruimschoots werd gehaald.

De energiebesparingsambities van de Tergooi ziekenhuizen liggen hoog. In dat kader was Tergooi al langer op zoek naar een warmtepomp voor gelijktijdig koelen en verwarmen. “Belangrijk kenmerk van het apparaat dat ze zochten was dat het in staat zou moeten zijn om hoge temperaturen te maken, voor warm tapwater. De machine van Reduses was voor Tergooi dan ook een grote verrassing.” vertelt Henk Broekhuizen, directeur bij Insted.

 

Gelijktijdig koelen en verwarmen met GW

Een ziekenhuis heeft het hele jaar door verwarming, warm tapwater en koeling nodig. Conventioneel werd die energie opgewekt met stoomketels en koelmachines. Vanaf oktober 2013 heeft Tergooi echter voor de basislast de GW ingezet. Gelijktijdig koelen en verwarmen was nog nooit zo efficiënt. Er werd tot en met september 2014 bijna 1500MWh verwarming en 840MWh koeling geleverd met de GW. “Door intensief te blijven monitoren en optimaliseren hebben we in dit eerste jaar gelijk de belofte waar weten te maken.” vertelt Maarten Altena, adviseur energiebeheer bij Insted.

“We zijn dan ook blij dit goede nieuws te kunnen melden” zegt Broekhuizen. “We zeggen al langer dat energiebeheer in gebouwen enorme besparingen oplevert. Door de data die we tegenwoordig verzamelen kunnen we dit nu ook hard maken en aantonen. De bespaarde kosten bij gelijktijdig koelen en verwarmen komen namelijk rechtstreeks ten goede aan de klant.”

Volledige uptime tijdens retrofit koelinstallatie

Succes door teamwork

Datacenter Schuberg Philis wilde hun energiegebruik omlaag brengen door de koelmachines te vervangen. De energiegids hierover: Belangrijke succesfactor in het project was het vinden van de juiste externe specialisten. Arjan Westerhoff: ‘We wilden alleen werken met mensen die exact begrepen wat we nodig hebben. Het kostte wat tijd om die te vinden, maar die investering bleek zeer waardevol, want we hadden een fantastisch team. Het gaat erom dat je een relatie opbouwt en elkaar vertrouwt. Daardoor gaven teamleden potentiële problemen meteen aan. Ook checkten we voortdurend of we elkaar begrepen, om begripsverwarring te voorkomen.’

 

Bewezen technologie

Arjan Westerhof in de energids: ‘Omdat we ons ook geen kinderziektes kunnen veroorloven, kozen we voor bewezen technologie. Maar we wilden wel een installatie op maat, die precies paste bij onze wensen.’ De warmte- koude opslag systemen zijn geleverd door zusterbedrijf GeoComfort. Er is tijdens het project de benodigde tijd genomen ter voorbereiding en na-regeling. Insted heeft Schuberg Philis geadviseerd bij het in- en naregelen van de installaties.

 

Lees hier het interview met Arjan Westerhoff

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op