Insted tekent voor het onderhoud en beheer van WKO-systeem LocHal

De LocHal, een industrieel baken van weleer is nu een ontmoetingsplek voor onderwijs, zakenleven en cultuur. Een gebouw dat door een toekomstgerichte visie een duurzaam tweede leven krijgt. Het bodemenergiesysteem van GeoComfort past naadloos in deze aanpak. Insted, als partner van de Installect groep, tekent voor het onderhoud en beheer.

Duurzame prestaties en optimaal comfort
De LocHal is een plek waar mensen in een comfortabel binnenklimaat willen werken, leren creëren en inspireren. Betrouwbaarheid van de installaties is dan ook van groot belang. Het bodemenergiesysteem van GeoComfort levert bedrijfszekere energieopwekking en optimaal comfort. Het onderhoud- en beheerplan van Insted zorgt dat de beoogde levensduur van het bodemenergiesysteem wordt behaald en het vermogen gegarandeerd blijft. Insted zorgt o.a. voor het versiebeheer van de WKO-installatiesoftware, monitoring, adviesrapportage, jaarlijkse vergunningen, Seasonal Performance Factor BodemEnergie Systemen, monsternames en periodieke provinciale evaluatierapportages.

Integrale samenwerking
Door de intensieve samenwerking tussen de bedrijven van de Installectgroep, Installect (ontwerp), GeoComfort(realisatie) en Insted(beheer), hebben we onze opdrachtgever Binx Smartility de zorg voor het complete bodemenergiesysteem uit handen genomen. Deze integrale benadering zorgt naast een goed presterend bodemenergiesysteem voor optimaal comfort voor de gebruikers van de LocHal.

De 10 jaar oude energiecentrale van Avans Hogeschool, locatie Hogeschoollaan in Breda is door Insted grondig onder handen genomen. Insted gaf de installatie een krachtige update met als resultaat: een hoger rendement, een optimaal inzicht voor de gebruiker en het hele jaar door een comfortabel binnenklimaat.
Een betere functionaliteit en meer inzicht in de bedrijfsvoering van de energiecentrale. Dat was de wens die Avans bij Insted neerlegde. Na een uitvoerige inventarisatie zijn de versleten en defecte componenten vervangen, WKO-bronnen geoptimaliseerd en is de software herschreven. Ruben Meijer, bedrijfsleider Insted: ‘De ontwikkeling van deze software voor een installatie die niet door ons netwerk is geleverd, is geen standaardprocedure. We hebben vanuit niets software moeten ontwikkelen voor een ‘vreemd’ systeem waarvan geen documentatie voorhanden was. In feite hebben we voor Avans een compleet nieuwe energiecentrale gerealiseerd.’

Meer inzicht, meer rendement, meer comfort
Door meer functionaliteit aan bestaande componenten toe te voegen, kunnen deze optimaal worden ingezet, met volledige inzage in het systeem en een duidelijke omschrijving van de werking. Ruben Meijer: ‘Dit hebben we gerealiseerd door tot op componentniveau de software te herschrijven. Door de toepassing van nieuwe software heeft Avans nu volledige inzage in het systeem. Daarnaast is de inzet van de energiecentrale uitgebreid met nieuwe bedrijfsvoeringen, waardoor er een stabielere aanvoertemperatuur naar het net is gerealiseerd en het comfortniveau van de gebruiker is toegenomen. Bovendien is de installatie nu ook een stuk duurzamer. Door het herstel van diverse mechanische defecten aan de warmtepomp is het rendement fors toegenomen.’

De klant zit er warmpjes bij (… koel in de zomer)
Het is van groot belang dat alle studenten en medewerkers van Avans het hele jaar kunnen leren en werken in een gezond en prettig binnenklimaat. Insted heeft er met deze update voor gezorgd dat binnen de muren van dit gebouw van Avans, tijdens zowel warme als koude perioden, het binnenklimaat behaaglijk is. Een ander groot pluspunt is dat niemand tijdens de ombouw hinder heeft ondervonden omdat Insted, adviseur Sinis, installateur SPIE en Avans duidelijk met elkaar communiceerden over de wensen en mogelijkheden. Als vervolg op een succesvolle update van de energiecentrale is Insted door Avans gevraagd om mee te denken in vervolgstappen voor verdere optimalisatie buiten de energiecentrale.

ENGIE Ventures & Integrated Solutions (EVIS) heeft per 28 augustus 2018 de aandelen van Insted overgenomen. De overname versterkt de positie van beide bedrijven bij het ontwerpen, realiseren en beheren van integrale duurzame oplossingen.

De Installectbedrijven – bestaande uit Installect Advies, GeoComfort, Insted en Reduses – zijn op 2 juli 1998 opgericht door Henk Broekhuizen en Gerrit Kamphuis. In de achterliggende 20 jaar hebben de verschillende onderdelen en onze medewerkers zeer specifieke praktische kennis op het gebied van duurzame energiesystemen opgedaan. Hiermee hebben wij een unieke positie in Nederland opgebouwd. Om een volgende fase van groei door te maken, hebben we samenwerking gezocht met een sterke strategische partner: ENGIE.

Net zoals de Installectbedrijven heeft ENGIE de afgelopen tijd fors ingezet op innovatie in duurzaamheid. In Nederland heeft ENGIE speciaal hiervoor het bedrijf ENGIE Ventures & Integrated Solutions (EVIS) opgericht, waar wij nu onderdeel van uitmaken. Dankzij de overname van de aandelen van de Installectbedrijven, vormt EVIS inmiddels een groep met circa 150 medewerkers, die met grote passie de duurzaamheid in Nederland concreet willen maken.

Samen met onze nieuwe collega’s van EVIS gaan we verder impact maken met integrale oplossingen die inhoud kunnen geven aan de energietransitie en een schonere wereld. We behouden onze eigen identiteit, blijven op het zelfde hoge niveau dienstverlenend aan onze relaties en kunnen u met meer slagkracht nog beter van dienst zijn. U blijft dus zaken doen met dezelfde organisatie en hetzelfde vertrouwde team.

In alle fases – van ontwerp en realisatie tot aan beheer en exploitatie – zien we er naar uit om samen met jullie de duurzame toekomst te maken.

Met vriendelijke groet,

Team Insted

Een niet-erkende installateur van warmtepompen voor bodemenergie riskeert een dwangsom van 15.000 euro. Dat nieuwsbericht stuurde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onlangs de wereld in. Dat lijkt niet heel populair. De kwaliteit van bodemenergiesystemen staat echter voorop.

 

Transparantie en prestatie

De branche voor bodemenergiesystemen loopt voorop in transparantie. Elk systeem moet volgens de geldende richtlijnen worden ontworpen, geïnstalleerd en beheerd. De systemen worden daarop ook jaarlijks gecontroleerd. Zo wordt de kwaliteit en energieprestatie van deze installaties meetbaar. Een goed voorbeeld voor de gehele branche van warmte en koudeopwekking.

 

Milieu en eindgebruikers

Om te borgen dat de richtlijnen worden gevolgd moet een bodemenergiesysteem door erkende, vakbekwame bedrijven worden ontworpen, aangelegd en onderhouden. Deze werkwijze maakt kwaliteit controleerbaar en energieprestatie meetbaar. Dat beschermt zowel de eindgebruikers als het milieu.

 

Kwaliteit beschermen

De ILT treedt strenger op tegen elke niet-erkende installateur van warmtepompen voor het gebruik van bodemenergie. De installateurs moeten hiervoor een erkenning bezitten, anders mogen zij dit werk niet uitvoeren. Dit is geen populaire boodschap. De kwaliteitsborging en bescherming van eindgebruikers en milieu is er echter mee gediend. Eerder kregen niet-erkende bedrijven een waarschuwing. Sinds kort krijgen zij direct een last onder dwangsom (LOD) opgelegd van 15.000 euro. Erkende bedrijven die het werk niet goed uitvoeren, krijgen een LOD van 7.500 euro per overtreding.

 

Erkende partners

De Installectbedrijven (Installect, GeoComfort en Insted) hebben gezamenlijk alle erkenningen voor open bodemenergiesystemen. Voor een erkende installateur van warmtepompen voor bodemenergie bent u dus aan het goede adres. Voor onderhoud en beheer is Insted erkend  voor zowel voor het bovengrondse als het ondergrondse gedeelte.

 

Maatregelen

De beoordelingsrichtlijnen voor de installatie van bodemenergiesystemen zijn sinds oktober 2014 van kracht. De branche heeft ruim twee jaar de tijd gehad om aan de regelgeving te wennen. Nu scherpt de ILT de controle dus aan. Niet-erkende bedrijven krijgen voortaan direct een last onder dwangsom (LOD) van 15.000 euro. Die moeten ze betalen als ze weer in de fout gaan. Ook bedrijven die misbruik maken van de inhuurregeling krijgen deze LOD. Ook erkende bedrijven worden strenger gecontroleerd. Erkende bedrijven die toch in de fout gaan krijgen een LOD van 7500 euro per overtreding. Drie erkende bedrijven hebben deze LOD inmiddels gekregen.

 

Specialisten vieren geslaagde operatie

Aan de Amsterdamse Zuidas is een prominente patiënt genezen van klimaatklachten na een ingreep door gespecialiseerde WKO dokters Insted en Installect, in opdracht van STB. De ingreep behelsde een bypass in de hydraulische inpassing, gevolgd door intensieve monitoring. De resultaten: voorspoedig herstel in termen van welbevinden en hartslag, oftewel comfort en energiegebruik.

zuiderhof-360x240

Foto: zuiderhof.com


De patiënt en de klacht

Zuiderhof is een imposant kantorencomplex gelegen aan de Amsterdamse Zuidas, pal naast het ING House. In het pand is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, hetgeen zich vertaalt in een A label. Ook het opleveringsniveau is hoogwaardig. Een warmte koude opslag systeem zorgt voor duurzame opwekking van verwarming en koeling. Een warmtepomp, droge koelers en Cv-ketels zorgen voor piek- en regeneratievermogen. Desalniettemin bleek een groot gedeelte van de energie niet door de duurzame installatiecomponenten  opgewekt te worden.

 

Behandeling

Na onderzoek en diagnose werd door Insted in samenwerking met Installect Advies een behandelplan opgesteld, dat werd uitgevoerd in samenwerking met STB.

Warmtelevering

Om de warmtepomp meer energie te laten leveren werden Cv-ketels in serie geschakeld in plaats van parallel. Voldoende temperatuuropnemers en goede inpassing van het buffervat voorkomen dat de warmtepomp te veel schakelt bij het leveren van kleine vermogens. Oftewel: geen hartritmestoornissen meer bij lange afstanden lopen of korte sprintjes.

Nachtregeling

Om het gebouw ’s nachts op temperatuur te houden zijn slimme oplossingen met recirculatiekleppen bedacht. Nachtkoeling in de zomer wordt door het bronsysteem geleverd. Nachtverwarming in de winter door recirculatie van de reeds aangewarmde lucht. De gebouwsoftware werd uitgebreid met de benodigde programmatuur.  Kortom: ook in rust blijft de hartslag van de patiënt regelmatig.

Koeling

Om in warme zomerdagen de energiezuinige WKO voor koeling te gebruiken (en geen koelmachines) werd het buffervat voor gekoeld water anders aangesloten. Regelende kleppen maken het mogelijk ook kleinere doorstroming  te realiseren als dat voldoende is. De benodigde kleppen, bekabeling en software werd door de WKO dokters aangebracht. Het bloed stroomt weer gelijkmatig door de aderen van de patiënt.

Energiebalans en Regeneratie

Bij de verbeterde energiehuishouding wordt ’s winters meer warmte uit de bodem gehaald dan er ’s zomers wordt teruggebracht. Hoewel oorspronkelijk niet zo ontworpen, zorgden de WKO specialisten ervoor dat toerengeregelde pompen in aangepaste stromingsrichting werden ingebouwd. Ook de warmtewisselaar werd niet vergeten en de besturingssoftware werd uitgebreid met een programma voor warmte laden.

Monitoring en nazorg

De installatie wordt ingesteld en gemonitord. Tijdens monitoren in de verschillende seizoenen en bedrijfsvoeringen worden de overige verbeteringen in kaart gebracht en uitgevoerd. Gaandeweg ontstaat zo een steeds beter functionerend geheel van installaties. De gerealiseerde energiebesparingen dekken ruimschoots de inspanningen die hiervoor gepleegd worden.

Binnenklimaat en energieprestatie optimaliseren

afas-circustheater

Aangenaam verblijven

Optimale energieprestatie mag nooit ten koste gaan van het binnenklimaat.  Daarom schakelde Stage Entertainment Insted in voor het energiebeheer van AFAS Circustheater. Insted, onderdeel van de Installect bedrijven, heeft ruime ervaring met klimaatbeheersing van theaters en entertainment locaties. Theaters hebben een sterk wisselend gebruikspatroon. Vóór en tijdens de show krijgt het theater in korte tijd veel mensen binnen. Hoe blijven temperatuur en ventilatie van zalen, kleedkamers en foyer op orde? Zowel tijdens erg warm weer als tijdens koude winterdagen heeft een aangenaam binnenklimaat voor de bezoekers en artiesten prioriteit.

 

Afstemming, monitoring en inspectie

Duurzaamheid en bedrijfsvoering zijn echter niet minder belangrijk. Een minimaal energiegebruik kan hand in hand gaan met een goed binnenklimaat. Belangrijk onderdeel van energiebeheer is daarom afstemming. Afstemming de van klimaatwens op de prestaties van de gebouwinstallaties. Maar ook: afstemming van de gebouwinstallaties op de energieopwekking door WKO en warmtepomp. Het AFAS circustheater heeft namelijk een bodemenergie-installatie van GeoComfort. Insted monitort en fine-tuned regelmatig op afstand de instellingen. Ook worden op locatie regelmatig inspecties uitgevoerd. Zo wordt in de praktijk zo veel mogelijk energie bespaard.

 

Conform wetgeving

Bodemenergiesystemen moeten worden onderhouden volgens wettelijke richtlijnen. Insted en de Installect bedrijven zijn bij Bodem+ ministerieel erkende instanties voor het beheren, realiseren en ontwerpen van grote bodemenergiesystemen. Handhaving van de energiebalans van de Warmte Koude Opslag is dan ook onderdeel van het energiebeheer.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op