Energie optimalisatie Ziggo Dome

Bodemenergiesysteem winterklaar

Energie optimalisatie

Ziggo Dome heeft een duurzame warmteopwekking met bodemenergie en warmtepompen.  Na twee jaar bedrijfsvoering met relatief koude winters ontstond een significant koudeoverschot in het warmte-koude opslag systeem.  Insted keek als reactie hierop naar de werkelijke warmtebehoefte in het gebouw. Door middel van indoor air quality sensoren is de warmtebehoefte significant gereduceerd. In samenwerking met Warmtebouw, de gebouwbeheerder, is de hydraulische inpassing verbeterd.  Ook de schakelfrequentie van de warmtepomp in deellast is geoptimaliseerd. Insted is graag betrokken bij dergelijke energie optimalisatie. Afstemming tussen gebouw en energiesysteem is essentieel voor goede prestaties. De meerwaarde van energie optimalisatie is ook hier weer duidelijk geworden.

Warme bron geladen

Beschikbare zomerwarmte is met behulp van dry coolers opgeslagen in de warme bron. Zodoende is er voldoende warmte aanwezig om de komende winter te gebruiken. Door het nemen van deze maatregelen functioneert het systeem binnen de bandbreedte van de onderliggende waterwetvergunning. Ziggo Dome is winterklaar!

Bodemenergie

Warmte Koude Opslag in de bodem (WKO) is een duurzame techniek om warmte en koude op te wekken voor gebouwen en processen. Insted Energiebeheer is gespecialiseerd in zowel het optimaliseren van de energievraag uit het gebouw, inclusief de gebouwinstallaties, als het onderhoud van bron en warmtepomp.

Contactgegevens

Ampèrestraat 19 B
3861 NC Nijkerk

Tel: +31 (0)33 246 54 05
Fax: +31 (0)33 246 58 57
E-mail: info@insted.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op