Energiebeheer

De maximale besparing met behoud van comfort, dat is ons doel. Dat noemen we energiebeheer. Wij geloven dat mensen in een comfortabel binnenklimaat willen wonen en werken. Daarom onderhouden we duurzame energiesystemen met de beste en meest betrokken mensen.

 

Energiebeheer

Een (bodem)energiesysteem vereist onderhoud volgens de geldende richtlijnen. Uiteraard. Dat verzorgen we graag. Voor echte meerwaarde gaan we een stap verder. Die meerwaarde ligt in comfort en energieprestatie. Daar is energiebeheer voor nodig. Comfort en de energieprestatie zijn een samenspel van gebouw, installaties en energiesysteem. Met energiebeheer brengen we energievraag, -distributie en -opwekking optimaal in overeenstemming.

 

Exploitatiefase

Een duurzame investering verdient zich terug door een duurzame exploitatie. Daar is een integrale benadering voor nodig. Gebouw, installaties en energiecentrale moeten goed op elkaar afgestemd zijn. We monitoren daarom de energievraag uit gebouw en installaties. De vraag bepaald wat er opgewekt moet worden. We sturen desgewenst bij in overleg. We zorgen voor effectieve omzetting en opslag door bijvoorbeeld warmtepomp en WKO.

 

Allround kwaliteit

Insted werkt volgens de wettelijk verplichte methodes voor bodemenergie: de BRL 11000 en de BRL 6000-21. In samenwerking met zusterbedrijven GeoComfort en Installect dekken we zelfs de gehele scope van ontwerp, realisatie en beheer van open bodemenergiesystemen af. Door deze ketenbenadering voorzien de Installect bedrijven al jaren in de behoefte aan energieprestaties, garanties en verantwoordelijkheid rondom bodemenergiesystemen.

 

Voor onze partners organiseert Installect Advies Cursussen Bodemenergie.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op