Organisatie

Insted maakt deel uit van de Installect bedrijven: ontwerp, realisatie en beheer van (bodem)energiesystemen. Allround kwaliteit in bodemenergie.

 

Insted energiebeheer

Binnen de Installect groep verzorgt Insted het onderhoud van bodemenergiesystemen en energiebeheer. Energiebeheer maakt dat een duurzaam energiesysteem ook duurzaam presteert. Dit doen we door het afstemmen van energieopwekking, -distributie en -afgifte. Door onnodige energievraag en transportverliezen te beperken kan de werkelijke vraag duurzaam opgewekt worden.

 

Ketenbenadering

Kwaliteitsborging staat bij de Installect bedrijven voorop. Daarom vullen we elkaar aan in de fases ontwerp, realisatie en beheer. Installect Advies verzorgt de conceptontwikkeling, GeoComfort de realisatie en Insted het beheer van duurzame energiesystemen. De ketenbenadering komt de systeemprestaties voor klanten ten goede. We verlenen onze diensten individueel maar kunnen ook in samenhang opereren.

 

Eenvoud in systemen

Eenvoudige grondwatersystemen en gestandaardiseerde concepten zijn het uitgangspunt. Dit biedt goede voorwaarden voor het leveren van kwaliteit. Het maakt de kans op fouten kleiner. Daarmee vergroten we de bedrijfszekerheid. Ook het beheer is eenvoudiger als bodemenergiesystemen op verschillende projecten gelijk zijn.

 

Focus op prestatie

Ontwerp, realisatie en beheer door de Installect bedrijven betekent voor opdrachtgever meer samenhang en minder coördineren en afstemmen. De opdrachtgever kan zodoende focus zetten op prestatie en financiën.

 

Voor onze partners organiseren wij Cursussen Bodemenergie.

InstallectGeoComfort 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op