Instandhouding

Insted biedt de mogelijkheid om, aanvullend op het regulier onderhoud en beheer, een instandhoudingscontract af te sluiten. Dat betekent garantie op broncapaciteit en kosteloze reparatie van brononderdelen en de energiecentrale.

 

Contract voor instandhouding

Onder instandhouding wordt verstaan:

  • Volledige garantie op de capaciteit van de bron conform de voorwaarden van BodemenergieNL gedurende de looptijd.
  • Onderdelen van de broninstallatie die, bij normaal gebruik, stuklopen worden door Insted kosteloos gerepareerd of vervangen gedurende de looptijd.
  • Onderdelen van de bovengrondse installatie die, bij normaal gebruik, stuklopen worden door Insted kosteloos gerepareerd of vervangen gedurende de looptijd.

 

Vijftien jaar all-in garantie

Instandhouding is een exclusieve vorm van dienstverlening. Insted neemt vrijwel alle risico’s en verantwoordelijkheden voor de bodemenergie-installatie voor toen of vijftien jaar gegarandeerd uit handen. Dit doen we tegen een vast bedrag. De klant weet dus voor een lange periode zeker dat er geen onverwachte kosten zullen optreden. Mechanische onderdelen die, bij normaal gebruik, stuklopen worden onder dit contract door Insted gerepareerd of vervangen. Neem voor meer informatie contact op.

instandhouding

Arenapark Hilversum


Instandhouding voor ESCo’s

Een Energy Service Company (ESCo) investeert in duurzame energie- installaties voor haar klanten en exploiteert deze voor de lange termijn. De eindgebruiker hoeft de investering niet zelf te plegen maar rekent energie af met de ESCo. Instandhouding met lange termijn garanties kan dus voor ESCo’s een interessante contractvorm zijn.  Insted werkt voor meerdere ESCo’s als onderaannemer op het gebied van bodemenergie. Deze partijen zien graag dat de instandhouding van hun bodemenergiesysteem goed geregeld is. Insted staat daarvoor in.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op