Diensten_HB_DSC_5934_1280x200_2

Slim energiebeheer, duurzame exploitatie en alle verplichte certificeringen. Dat zijn de redenen dat een groot aantal installateurs, adviseurs, projectontwikkelaars en vastgoedbeheerders voor Insted kiezen. Zij delen onze visie waarin comfort en energieprestaties, een samenspel zijn tussen gebouw, installatie en energiesysteem.

Zij hebben vertrouwen dat onze integrale aanpak nodig is om hun installaties duurzaam te kunnen exploiteren. Tenslotte ervaren zij dat Insted niet alleen staat voor praktische techniek en kostenbeheersing, maar ook een no-nonsense partner is die zorgt voor de juiste vergunningen en certificeringen.

Onze dienstverlening

Beheer en monitoring
Energiebeheer door Insted resulteert in een overall systeembeschikbaarheid van minimaal 98%. We monitoren de samenhang en afstemming tussen de diverse componenten, inclusief de gebouwinstallaties. Zo minimaliseren we het aantal storingen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Onze digitale 24/7-monteur signaleert, waar mogelijk, vroegtijdig afwijkingen en borgt hiermee de prestaties.
Instandhouding
Deze optionele 15 jaar all-in garantie neemt vrijwel alle risico’s en verantwoordelijkheden voor de energiecentrale(s) uit handen: Volledige garantie op de capaciteit van de bron conform de voorwaarden van BodemenergieNL gedurende de looptijd. Onderdelen van de broninstallatie die, bij normaal gebruik, stuklopen worden door Insted kosteloos gerepareerd of vervangen gedurende de looptijd.
Renovatie
Om uw bestaande bodemenergieinstallatie te upgraden naar de laatste technieken en voorschriften, kunnen wij een advies opstellen door uw huidige installatie te beoordelen en door te rekenen. U bent dan weer verzekerd van een installatie die jaren probleemloos verder kan. Graag informeren wij u over de mogelijkheden bij uw installatie.
Preventief onderhoud
Insted pleegt periodiek onderhoud om uitval te voorkomen en de levensduur van energiecentrales te verlengen. Lees hier meer over het onderhoud van de certificeringen BRL 11000 en BRL 6000-21.
24/7 storingsopvolging
Binnenkomende storingen worden 24 uur per dag, zeven dagen per week opgevangen door een servicetechnicus van Insted. Voor het oppakken van een storing hanteren wij een korte reactietijd.
Rapportage
Concrete rapportages over prestaties, energievoorraden en eventuele wijzigingen in de installatie, geven onze opdrachtgevers een helder beeld van de status van de energiecentrale volgens de wettelijk voorgeschreven richtlijnen.
Advies
Insted adviseert, o.b.v. monitoringsresultaten, mogelijkheden voor optimalisatie al dan niet l i.c.m. de gebouwinstallatie. Daarnaast kan Insted bij bevoegd gezag bemiddelen bij systemen die niet conform verwachtingen of voorschriften presteren.
Opleiding
We beseffen, dat voor succesvolle projecten, deze kennis ook bij onze bouwpartners aanwezig moet zijn. Daarom
verzorgen wij deze cursussen, waarin we de theorie behandelen en de praktijk bespreken.
Garantie
In de beheer- en onderhoudsovereenkomst, geeft Insted in het eerste jaar garantie op de broncapaciteit van de WKO-installatie. Deze garantie kan conform BodemenergieNL-voorwaarden worden verlengd tot een maximum van 5 jaar vanaf de datum van inbedrijfstelling. Voorwaarde is een doorlopend contract vanaf de inbedrijfstellingsdatum.