Avans Hogeschool Breda

Insted Updatet Energiecentrale Avans

De 10 jaar oude energiecentrale van Avans Hogeschool, locatie Hogeschoollaan in Breda is door Insted grondig onder handen genomen. Insted gaf de installatie een krachtige update met als resultaat: een hoger rendement, een optimaal inzicht voor de gebruiker en het hele jaar door een comfortabel binnenklimaat.
Een betere functionaliteit en meer inzicht in de bedrijfsvoering van de energiecentrale. Dat was de wens die Avans bij Insted neerlegde. Na een uitvoerige inventarisatie zijn de versleten en defecte componenten vervangen, WKO-bronnen geoptimaliseerd en is de software herschreven. Ruben Meijer, bedrijfsleider Insted: ‘De ontwikkeling van deze software voor een installatie die niet door ons netwerk is geleverd, is geen standaardprocedure. We hebben vanuit niets software moeten ontwikkelen voor een ‘vreemd’ systeem waarvan geen documentatie voorhanden was. In feite hebben we voor Avans een compleet nieuwe energiecentrale gerealiseerd.’

Meer inzicht, meer rendement, meer comfort
Door meer functionaliteit aan bestaande componenten toe te voegen, kunnen deze optimaal worden ingezet, met volledige inzage in het systeem en een duidelijke omschrijving van de werking. Ruben Meijer: ‘Dit hebben we gerealiseerd door tot op componentniveau de software te herschrijven. Door de toepassing van nieuwe software heeft Avans nu volledige inzage in het systeem. Daarnaast is de inzet van de energiecentrale uitgebreid met nieuwe bedrijfsvoeringen, waardoor er een stabielere aanvoertemperatuur naar het net is gerealiseerd en het comfortniveau van de gebruiker is toegenomen. Bovendien is de installatie nu ook een stuk duurzamer. Door het herstel van diverse mechanische defecten aan de warmtepomp is het rendement fors toegenomen.’

De klant zit er warmpjes bij (… koel in de zomer)
Het is van groot belang dat alle studenten en medewerkers van Avans het hele jaar kunnen leren en werken in een gezond en prettig binnenklimaat. Insted heeft er met deze update voor gezorgd dat binnen de muren van dit gebouw van Avans, tijdens zowel warme als koude perioden, het binnenklimaat behaaglijk is. Een ander groot pluspunt is dat niemand tijdens de ombouw hinder heeft ondervonden omdat Insted, adviseur Sinis, installateur SPIE en Avans duidelijk met elkaar communiceerden over de wensen en mogelijkheden. Als vervolg op een succesvolle update van de energiecentrale is Insted door Avans gevraagd om mee te denken in vervolgstappen voor verdere optimalisatie buiten de energiecentrale.

DCMR (milieudienst Rijnmond) en Life hebben zich gevestigd op Schieveste, een schitterende locatie in de zuidelijke Randstad. Insted onderhoudt voor hen de energiecentrale, met de eerste WKO van Schieveste.

 

Duurzame ambitie

De gemeente Schiedam heeft met de ontwikkeling van Schieveste duurzaamheid een speerpunt gemaakt. Hierover schrijft de gemeente:

Duurzaamheid en innovativiteit zijn belangrijke pijlers bij de ontwikkeling van Schieveste. Dit komt onder andere naar voren in de duurzame manier van energieopwekking via een zogenaamde warmte-/koudeopslag (WKO), slimme maatregelen bij het inrichten van het openbaar gebied en een innovatieve wijze van beheer.

Deze duurzame ambitie is ook uitgevoerd: de eerste ontwikkeling op het terrein bracht ook meteen de eerste WKO van Schieveste met zich mee.

Energiecentrale

Voor het gebouw waar DCMR en Life zicht vestigden werd een doubletsysteem met een capaciteit van 100m3/h gerealiseerd. De gehele energiecentrale, inclusief warmtepomp en CV, is goed voor 1MW koeling en 1,5 MW verwarming. Hiermee wordt de ruim 20.000m2 oppervlakte duurzaam verwarmd en gekoeld. Passend bij de ambitie voor Schieveste.

 

LIFE college

Ook LIFE ontbreekt het niet aan ambitie. Dat blijkt wel uit hoe LIFE zich richt tot hun scholieren:

Waar ben jij goed in? Wat is jouw talent? Daar draait het om bij ons op school. LIFE College is een school die anders is dan alle andere scholen die je kent. Omdat het hier zo leuk is en je je echt thuis voelt. Onze school ziet er niet uit als een normale school. Er is veel meer te doen en te beleven!

Op onze school leer je veel meer dan alleen een mooi vak. Je leert over het leven, wat er later van je wordt verwacht. Je leert wat je voor anderen kunt betekenen. Zodat je je zelfverzekerd en gelukkig voelt. Je leert over alles waar je ooit van gedroomd hebt. Over de wereld om je heen. Je leert te kiezen voor succes. Jouw talent doet er namelijk toe!

 

Het onderwijspark Ezinge “parel voor Meppel” werd in november 2014 door Koning Willem Alexander geopend. Insted onderhoudt de opwekking van verwarming en koeling, die bestaat uit een energieconcept met bodemenergie en HT-WP (hoge temperatuur warmtepomp).

 

Woonconcept en de HT-WP

Het onderwijspark Ezinge is gebouwd in opdracht van Woonconcept. Voor deze opdrachtgever beheert Insted diverse energiecentrales. Daarbij is meerdere malen gebruik gemaakt van de HT-WP (hoge temperatuur warmtepomp) in combinatie met bodemenergie. Onderwijspark Ezinge maakt gebruik van twee monobronnen met een capaciteit van 40m3/h, in combinatie met twee hoge temperatuur warmtepompen. Over keuze voor deze techniek stond een uitgebreid artikel in de Cobouw XL.

 

TCO berekeningen

De vijf scholen die in Meppel samen zijn gegaan in Onderwijspark Ezinge gingen niet over één nacht ijs. Voor het gebouw van ruim 28.000m2 zijn de ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid vooraf getoetst. Het bouwkostenbudget en de kostenramingen maakten onderdeel uit van TCO- en exploitatieberekeningen. Zo is door de opdrachtgever bepaald wat de beste keuzes zijn op de lange termijn. De energiecentrale met bodemenergie en hoge temperatuur warmtepomp kwam daarbij als sterkste uit de bus. Vooral de energiezuinige opwekking van warmte was daarbij doorslaggevend.

 

 

 

De Leidse Schans is de meest duurzame campus van Europa. Insted onderhoudt de energiecentrale met WKO en hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP).

 

Energieconcept

Voor het totale installatieontwerp van Leidse Schans tekende VIAC installatieadvies. Er zijn diverse installatieconcepten doorgerekend waarbij de warmteopwekking van groot belang was voor de uiteindelijke energieprestatie van de locatie (EPL). Uiteindelijk kwam het concept met de hoge temperatuur warmtepomp in combinatie met een monobron en thermische zonnecollectoren
het meest gunstig uit. Vooral het opwekken van warm tapwater in combinatie met ruimteverwarming geeft een HT-WP met gasmotor een veel hoger rendement dan een elektrische warmtepomp.

 

Campus

In 2015 hebben de eerste studenten hun intrek genomen in de woningen van de Leidse Schans. In totaal gaat het om circa 1.900 studentenwoningen, met commerciële ruimten zoals een café en supermarkt. De campus ligt dichtbij het centrum en bij station Lammenschans. Direct naast de campus ligt het ROC Leiden en op tien minuten fietsafstand een aantal faculteiten van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden.

 

Cobouw

IN de Cobouw XL van 2013 stond over Leidse Schans het volgende te lezen:

Exploitatiemodel voor installatietechniek


In een zo vroeg mogelijk ontwerpstadium legde de adviseur allerlei parameters in het exploitatiemodel
vast en vulde deze in, zoals de te verwachten energieprijsverandering, inflatie, rente voor vreemd vermogen,
disconteringsvoet, enzovoort. Verder werden de terugverdientijd en de netto contante waarde
berekend van uitgewerkte duurzame installatieconcepten. Op basis van de uitkomsten ontdekte de
woningcorporatie welke risico’s ze liep met een bepaalde investering in een installatie en of ze die
risico’s wilden lopen met het oog op de neergelegde duurzame ambities.

Architect Liesbeth van der Pol ontving voor het ontwerp van de drie woontorens “De Amazones” de Bossche architectuurprijs. Insted onderhoudt het energiesysteem.

 

Hoge temperatuur warmtepomp

Het energieconcept van De Amazones bestaat uit een monobron WKO met een capaciteit van 20m3/h. Verwarming en piek-koeling wordt geleverd door een hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP) met ruim 265 kW verwarmingsvermogen.

Bouwpartner Hendriks vermeldt over het project:

Binnen een team van experts, met hierin zowel Hendriks-medewerkers als strategische partners, heeft Hendriks als regisseur de coördinerende rol op zich genomen. Het complete palet is hierin meegenomen:

  • Management
  • Engineering
  • Outsourcing
  • Aanbesteding
  • Contracting
  • Monitoring
  • Benchmarking
  • Bouwkunde voorwaarde
  • Installatietechnische voorwaarde

Met als eindresultaat een evenwichtig, goed functionerende WKO-installatie die aan ieders verwachtingspatroon voldoet… een sterk staaltje van ketenintegratie!

 

De Amazones

De Amazones zijn drie slanke woontorens. Elke toren telt 42 luxe appartementen, met 3 appartementen per woonlaag. De torens hebben een ondergrondse garage, waar een openbaar park overheen is aangelegd. De Amazones zijn gelegen op de oude locatie van de Hogere Agrarische school (HAS). De locatie is vlakbij de gezellige binnenstad van ‘s-Hertogenbosch en grenst aan het Prins Hendrik park.

Ontwikkelaar van Wanrooij beschrijft de torens als volgt:

De woontorens waken als drie ranke, slanke dames over het park. Ze staan met smalle voeten in het gras, om zoveel mogelijk groen te behouden. En ze kijken hoog uit over het park, de binnenstad en de IJzeren Vrouw. Ze staan op een mooie afstand van elkaar, met hun puntige neuzen in de richting van de grote waterplas, de IJzeren Vrouw.

 

Bij Spoorzone Delft, op het voormalige terrein van Delft Instruments, zijn ruim 500 studentenstudio’s gerealiseerd. Verwarming en koeling worden duurzaam opgewekt. Insted onderhoudt het energiesysteem.

 

Duurzame co-productie

VIAC Installatie adviseurs tekende voor het totale ontwerp van de installaties. De energiecentrale bestaat uit een monobron en een hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP).

Bouwbedrijf Smits, de aannemer van het werk, schrijft hierover:

“Het gebouw zal duurzaam worden gebouwd en geëxploiteerd. Op het vlak van bouwfysische aspecten en door toepassing van de modernste technische installaties wordt veel duurzame winst geboekt, wat ten goede komt aan de exploitatie, zowel van DUWO als de inwonende student”.

Dit wordt onder andere mogelijk door gebruik te maken van bodemenergie, thermische zonne-energie en een hoge temperatuur warmtepomp.

 

Ontwikkeling in delen

Met het studentencomplex in de Spoorzone Delft wordt een tijdelijke invulling gegeven van de ruimte. Mogelijk wordt het gebouw na 25 jaar weer afgebroken. Marktomstandigheden kunnen de inrichting van een gebied beïnvloeden. Daarom heeft de gemeente bewust gekozen voor een “tijdelijke” gebiedsinrichting.  De exploitatieperiode maakt het mogelijk een hoogwaardig gebouw te realiseren, dat er eventueel ook langer dan 25 jaar kan staan.

 

Studentenhuisvesting

Spoorzone Delft studentenhuisvesting is opgebouwd uit zelfstandige eenheden, 521 stuks, allen voorzien van een keukentje, douche en toilet. Een aantal gemeenschappelijke ruimten op iedere verdieping kunnen naar wens worden gebruikt. Het gebouw heeft een net-niet gesloten carré vorm, omgeven door een (groene) gracht. Rondom het complex ligt een brede, groene strook.

W Hotel Palace is onderdeel van de prestigieuze Starwood keten. Ook in duurzaamheid is W hotel Palace trending. Insted onderhoudt het bodemenergiesysteem en de energiecentrale.

 

W Hotel Palace

Het hotel is voorzien van een 55m3/h monobron. De energiecentrale levert 730 kW koeling en 675kW verwarming. Het W hotel heeft een oppervlakte van 8600 m2, telt 238 kamers, 23 suites inclusief drie WOW Suites en twee royale Extreme Wow Suites. Het streven van Starwood  is om in 2017 wereldwijd zestig W Hotels open te hebben. In het Palace hotel zijn veel oude elementen van het gebouw behouden, toen het nog het Rijkskantoorgebouw voor Geld- en Telefoonbedrijf  zoals kilometers aan koperen buizen.

 

Masterplan

Amsterdam is een goede locatie voor bodemenergiesystemen.  Vóór de vergunning en realisatie is daarom de afstemming met andere ondergrondse belangen van groot belang. In opdracht van de eigenaar van W Hotel Palace heeft zusterbedrijf Installect deze belangen in kaart gebracht. De eigenaars hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wilden voor W Hotel Palace daarom een WKO systeem met warmtepomp toepassen. In overleg met de gemeente Amsterdam heeft Installect deze belangen getoetst en ingepast in de ondergrondse infrastructuur.

 

Na de vernieuwing van het theater Markant te Uden zorgen een bodemenergiesysteem en hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP) voor energiezuinige koeling en verwarming. Insted onderhoudt het duurzame energiesysteem.

 

Energiebeheer met scenario’s

Voor een goed energiebeheer en het beperken van de exploitatiekosten zijn voor Theater Markant meerdere energiescenario’s berekend. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het verbruik voor de conditionering van het gebouw en het verbruik voor geplande activiteiten. Wanneer er veel activiteiten plaatsvinden stijgt de koelvraag. Bij weinig activiteiten stijgt de warmtevraag.

 

Scenario 1: beperkte koeling

In het eerste scenario (beperkt gebruik) heeft het gebouw een minimale behoefte aan koeling. De hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP) zal daarom in het tussenseizoen veel in bedrijf zijn om warmte te leveren.  De door de HT-WP geleverde koude kan door de luchtbehandelingskasten worden afgevangen. Zodoende ontstaat er geen koudeoverschot in de bodem. waardoor het bodemenergiesysteem in balans blijft. Bij vraag naar koeling wordt dit geleverd door de WKO.

 

Scenario 2: maximale koeling

In het tweede scenario (veel voorstellingen) heeft het gebouw een maximale behoefte aan koeling. Deze koeling wordt geleverd door de WKO. Bij een piekvraag schakelt de elektrische warmtepomp als koelmachine bij. Om de Warmte Koude Opslag weer te voorzien van voldoende koude, zal de elektrische warmtepomp in koelmachine bedrijf de WKO laden buiten reguliere bedrijfstijden. De HT-WP wordt maximale ingezet voor verwarming en de bereiding van warmtapwater.

 

Toegepaste techniek

Maatgevend voor het verbruik is de toegepaste techniek. Het theater is voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, hoge temperatuur koeling voor de zaal en foyer, hoge temperatuur verwarming en warm tapwaterbereiding. De evenementen accomodatie is voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en variabele debietregeling, hoge temperatuur koeling t.b.v. alle ruimten inclusief vloerverwarming en -koeling.

 

 

 

 

Het AFAS circustheater in Scheveningen is een begrip. Ook op energiegebied is het theater vooruitstrevend. In de loop der jaren is de locatie voorzien van duurzame technieken, waaronder een bodemenergiesysteem en de inzet van restwarmte. Insted onderhoudt al jaren energiesystemen voor Stage Entertainment.

 

Hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP)

Recentelijk is de volgende stap in verduurzaming van het AFAS circustheater genomen. Er worden gefaseerd warmtepompen toegepast. Met name de HT-WP, welke ingepast wordt op een bestaand CV systeem van 60-80, is een forse stap in verduurzaming. Vanwege de hoge aanvoer- en retourtemperaturen kan de HT-WP het theater in zonder dat radiatoren vervangen hoeven te worden. Andere technieken, zoals als bodemenergie en warmteterugwinning, worden geïntegreerd in het werktuigbouwkundig ontwerp. Voor de komende jaren is de HT-WP van Reduses onderdeel van een forse broeikasgas emissiereductie. Insted verzorgt onderhoud en beheer van het bodemenergiesysteem.

 

The show must go on

Een van de grotere uitdagingen was om de realisatie zonder verstoring van theater activiteiten uit te voeren. De transformaties van diverse shows worden daarom gebruikt om de grotere aanpassingen uit te voeren. Zusterbedrijf Installect heeft ervaring met renovaties tijdens volledige bedrijfsvoering.  Zo zijn voor meerdere klanten renovatie en verduurzamingsoplossingen ontworpen die geïmplementeerd werden zonder bedrijfsvoering te hoeven staken.

Bij de duurzame renovatie van het energiesysteem van Ahoy Rotterdam werden geen halve maatregelen genomen. Insted onderhoudt het energiesysteem en verzorgt de rapportage voor de waterwetvergunning.

 

“We kiezen voor bewezen innovaties en betrouwbare partners”

 

Energiebesparing

Bij de duurzame renovatie van het energiesysteem dat de warmte en koude voor Ahoy verzorgt is gekozen voor een groot bodemenergiesysteem van GeoComfort, gecombineerd met een innovatieve hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP) van Reduses. Dit systeem zorgt voor super efficiënte verwarming en koeling waardoor Ahoy Rotterdam het voortouw neemt in energiereductie.

 

Ontwerp, realisatie en beheer

In de fases van ontwerp, realisatie en beheer wordt Ahoy ontzorgd door partners die van begin tot eind begrijpen welke energievraag hoort bij concerten, evenementen en beurzen. Peter van der Veer, algemeen directeur Ahoy Rotterdam: “Verwarmen en koelen van onze gebouwen kost heel veel energie, daarom willen we hierin flink besparen.” Die doelstelling wordt voor Ahoy waargemaakt door een aantal betrouwbare partners. “Echte innovatie bewijst zich door succesvolle toepassing in gestandaardiseerde producten. Dat hebben wij onze klanten laten zien.” aldus Jeffrey Siemes van GeoComfort, de leverancier van het bodemenergiesysteem.

 

HT-WP

Door energieopslag in de bodem (WKO) beschikt Ahoy ’s zomers over de kou van de winter en ’s winters over de opgeslagen warmte van de zomer. “Dat was een belangrijke stap, maar we wilden een stap verder.” aldus van der Veer. Die volgende stap bleek door Reduses te worden geleverd. De HT-WP van Reduses levert een hogere energieprestatie dan andere warmtepompen. Bij selectie van het nieuwe systeem is dus slim gekozen voor bewezen duurzame innovaties, die door gerenommeerd installateur Unica vakkundig worden aangelegd.

 

Blijven ontwikkelen

“De belangrijkste drive om steeds verder te verduurzamen is onze verantwoordelijkheid en het gevoel van noodzaak. Dat we een Green Key Gold keurmerk hebben betekent dat we bereid zijn telkens een stap verder gaan.” legt Van der Veer uit. Begin 2014 werd de nieuwe energiecentrale van Ahoy in gebruik genomen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op