AFAS Circustheater

Het AFAS circustheater in Scheveningen is een begrip. Ook op energiegebied is het theater vooruitstrevend. In de loop der jaren is de locatie voorzien van duurzame technieken, waaronder een bodemenergiesysteem en de inzet van restwarmte. Insted onderhoudt al jaren energiesystemen voor Stage Entertainment.

 

Hoge temperatuur warmtepomp (HT-WP)

Recentelijk is de volgende stap in verduurzaming van het AFAS circustheater genomen. Er worden gefaseerd warmtepompen toegepast. Met name de HT-WP, welke ingepast wordt op een bestaand CV systeem van 60-80, is een forse stap in verduurzaming. Vanwege de hoge aanvoer- en retourtemperaturen kan de HT-WP het theater in zonder dat radiatoren vervangen hoeven te worden. Andere technieken, zoals als bodemenergie en warmteterugwinning, worden geïntegreerd in het werktuigbouwkundig ontwerp. Voor de komende jaren is de HT-WP van Reduses onderdeel van een forse broeikasgas emissiereductie. Insted verzorgt onderhoud en beheer van het bodemenergiesysteem.

 

The show must go on

Een van de grotere uitdagingen was om de realisatie zonder verstoring van theater activiteiten uit te voeren. De transformaties van diverse shows worden daarom gebruikt om de grotere aanpassingen uit te voeren. Zusterbedrijf Installect heeft ervaring met renovaties tijdens volledige bedrijfsvoering.  Zo zijn voor meerdere klanten renovatie en verduurzamingsoplossingen ontworpen die geïmplementeerd werden zonder bedrijfsvoering te hoeven staken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op