DeLaMar Theater

delamar theater

Het DeLaMar theater is een begrip in binnen- en buitenland. Insted onderhoudt het energieconcept voor verwarming en koeling. Comfort voor de artiesten en bezoekers gegarandeerd.

 

DeLaMar

De twee zalen, kleedruimtes, foyers, grand café en 1500 stoelen worden intensief gebruikt. Installect adviseerde DeLaMar bij de inpassing van twee WKO monosystemen. De WKO neemt, zoals altijd, een dienende rol in. De eisen en kenmerken van het gebouw en proces zijn bepalend. Vanwege het intensieve gebruik van het DeLaMar theater is een bodemenergiesysteem uitermate geschikt om energie te besparen. Bedrijfszekerheid in combinatie met flexibiliteit, zonder geluidsoverlast.

 

Monobron in de binnenstad

Monobronnen nemen nauwelijks oppervlakte in gebruik en zijn goed in binnenstedelijk gebied toe te passen.De verwarming en koeling worden duurzaam opgewekt met een bodemenergiesysteem. De exploitatiekosten blijven voor DeLaMar goed binnen budget door de dienstverlening van Insted. Warmtevraag en koudevraag worden gemonitord ten behoeve van comfort, energieprestatie en vergunningsvoorschriften.

 

Sprinklerwater

Daarnaast werd een combinatie met een warmtepomp en sprinklersuppletie via de bron gerealiseerd. De La Mar Theater koos daarmee voor een betrouwbaar, kostenbesparend en duurzaam alternatief: de inzet van grondwater via een bronsysteem. Een bron beschikt immers over een zeer grote voorraad grondwater. Tevens kiezen zij voor duurzaamheid, door geen drinkwater als bluswater te gebruiken.

Aansluitingen met een capaciteit van 60 m3/uur tot 150 m3/uur zijn voor sprinklervoorzieningen geen uitzondering. De vastrechtkosten van dergelijke aansluitingen kunnen in de tienduizenden euro’s per jaar lopen. Dat is niet nodig. Sprinklersuppletie uit een WKO-bron is een volledig gecertificeerd en hoogwaardig systeem waarmee sprinklerinstallaties van bluswater kunnen worden voorzien. Grote besparingen op vastrecht en verbeterd rendement op vastgoed zijn het resultaat.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op