WKO Datacenter Equinix AM3

Equinix AM3 wordt internationaal geroemd als ´groen´datacenter. Insted onderhoudt het bodemenergiesysteem voor het eerste datacenter dat volledig op WKO functioneert. Met drie doubletten van 250 m3/uur wordt 12 MW koeling gegarandeerd. Equinix AM3 is één van de duurzaamste datacenters ter wereld.

 

Energie-uitwisseling

De warmte die uit het WKO datacenter Equinix AM3 wordt weggekoeld gaat niet verloren maar wordt gebruikt voor het naastgelegen faculteitsgebouw van de Universiteit van Amsterdam. De WKO wordt door dit “renewable heating” concept op meerdere manieren benut. Installect Advies zorgde voor de vergunningstechnische afstemming en GeoComfort leverde bodemenergiesystemen.

 

Meer capaciteit op de zaal

Het systeem van WKO datacenter Equinix AM3 verbruikt nauwelijks elektra voor zowel basiskoeling als noodkoeling. Het beschikbare elektrische vermogen kan hierdoor nagenoeg volledig worden gebruikt voor de servers. Dit zorgt dus voor meer capaciteit op de zaal!

 

Bedrijfszeker

Een WKO heeft weinig bewegende onderdelen die kapot kunnen gaan. Vanwege de geringe kans op technische problemen is de techniek zeer betrouwbaar. Omdat de systemen ondergronds worden aangelegd staat er ook geen kwetsbare techniek op het dak.

 

Preferente noodkoeling

Het grote voordeel van een WKO-systeem is dat het op elk moment van het jaar ook kan dienen als preferente noodkoeling. Het koelen kan namelijk altijd plaatsvinden, op basis van de reeds aanwezige natuurlijke bodemtemperatuur. Bovendien vraagt de noodkoeling in tegenstelling tot koelmachines om aanzienlijk minder noodstroomvermogen. Ook verloopt de opstart veel sneller. Voor WKO datacenter Equinix AM3 was dit een belangrijke meerwaarde bij de keuze voor deze techniek.

 

Energieprestatie

Koelinstallaties in datacenters verbruiken over het algemeen veel energie om een datacenter op de gewenste temperatuur te houden. Vrije koeling biedt uitkomst, aangezien hierbij wordt gekoeld met buitenlucht. Deze koude buitenlucht is gratis beschikbaar en kan energie-efficiënt door het datacenter gepompt worden. Als de buitentemperatuur te hoog wordt voor vrije koeling springt WKO in met de in het grondwater opgeslagen koude. Compressiekoeling is hierdoor niet langer noodzakelijk, waardoor veel energie wordt bespaard.

 

Vertrouwde partners

De Installect bedrijven hebben niet alleen kennis van de eigen techniek maar ook van datacenters. Die branche-specifieke kennis maakt dat het volledige project kan worden uitbesteed, van ontwerp en installatie tot onderhoud en energiebeheer. De klant heeft zelf dus geen omkijken naar WKO en kan zich hierdoor volledig op zijn kernactiviteiten richten. De keuze voor WKO bespaart bedrijven dan ook veel tijd, zorgen en daarmee geld.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op