WKO Datacenter Project X

Voor het WKO Datacenter “Project X”, een geheime overheidslocatie, onderhoudt Insted het bodemenergiesysteem en het vergunningwerk.

 

Bedrijfszeker

Voor het WKO datacenter “Project X” was de bedrijfszekerheid een belangrijke meerwaarde om te kiezen voor de techniek. Een WKO heeft weinig bewegende onderdelen die kapot kunnen gaan. Vanwege de geringe kans op technische problemen is de techniek zeer betrouwbaar. Omdat de systemen ondergronds worden aangelegd staat er ook geen kwetsbare techniek op het dak.

 

Meer capaciteit op de zaal

Het systeem van WKO datacenter “Project X” verbruikt nauwelijks elektra voor zowel basiskoeling als noodkoeling. Het beschikbare elektrische vermogen kan hierdoor nagenoeg volledig worden gebruikt voor de servers. Dit zorgt dus voor meer capaciteit op de zaal!

 

Preferente noodkoeling

Het grote voordeel van een WKO-systeem is dat het op elk moment van het jaar ook kan dienen als preferente noodkoeling. Het koelen kan namelijk altijd plaatsvinden, op basis van de reeds aanwezige natuurlijke bodemtemperatuur. Bovendien vraagt de noodkoeling in tegenstelling tot koelmachines om aanzienlijk minder noodstroomvermogen. Ook verloopt de opstart veel sneller. Voor WKO datacenter “Project X” was dit een belangrijke meerwaarde bij de keuze voor deze techniek.

 

Energieprestatie

Koelinstallaties in datacenters verbruiken over het algemeen veel energie om een datacenter op de gewenste temperatuur te houden. Vrije koeling biedt uitkomst, aangezien hierbij wordt gekoeld met buitenlucht. Deze koude buitenlucht is gratis beschikbaar en kan energie-efficiënt door het datacenter gepompt worden. Als de buitentemperatuur te hoog wordt voor vrije koeling springt WKO in met de in het grondwater opgeslagen koude. Compressiekoeling is hierdoor niet langer noodzakelijk, waardoor veel energie wordt bespaard.

 

Vertrouwde partners

De Installect bedrijven hebben niet alleen kennis van de eigen techniek maar ook van datacenters. Die branche-specifieke kennis maakt dat het volledige project kan worden uitbesteed, van ontwerp en installatie tot onderhoud en energiebeheer. De klant heeft zelf dus geen omkijken naar WKO en kan zich hierdoor volledig op zijn kernactiviteiten richten. De keuze voor WKO bespaart bedrijven dan ook veel tijd, zorgen en daarmee geld. Voor dit project verzorgde ontwierp Installect en realiseerde GeoComfort dan ook de realisatie. Insted heeft het systeem in beheer.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op