WKO Datacenter Schuberg Philis

Het gerenommeerde WKO datacenter Schuberg Philis bleef volledig in bedrijf tijdens een grondige retrofit. Het resultaat: 86% energiebesparing. Insted verzorgt energiebeheer en onderhoudt het bodemenergiesysteem.

 

Succes door teamwork

Datacenter Schuberg Philis wilde hun energiegebruik omlaag brengen door de koelmachines te vervangen. De energiegids hierover: Belangrijke succesfactor in het project was het vinden van de juiste externe specialisten. Arjan Westerhoff: ‘We wilden alleen werken met mensen die exact begrepen wat we nodig hebben. Het kostte wat tijd om die te vinden, maar die investering bleek zeer waardevol, want we hadden een fantastisch team. Het gaat erom dat je een relatie opbouwt en elkaar vertrouwt. Daardoor gaven teamleden potentiële problemen meteen aan. Ook checkten we voortdurend of we elkaar begrepen, om begripsverwarring te voorkomen.’ Insted is er trots op een partner van Schuberg Philis te zijn.

 

Mission Critical

Schuberg Philis garandeert 100% functionele beschikbaarheid voor mission critical applicaties. Installect adviseerde Schuberg Philis bij een ambitieuze, geslaagde, operatie: WKO toepassen in een bestaand datacenter. Realisatie vond plaats tijdens bedrijfsvoering. Gefaseerd zijn zes monobronnen van 50 m3/uur gerealiseerd. Het temperatuurtraject is aangepast voor de gevraagde koeling. Door toepassing van WKO is het gevraagde noodstroomvermogen drastisch verminderd waardoor meer elektriciteit beschikbaar komt voor de servers. Voor dit project ondersteunde Installect bij het krijgen van EIA en een financiële bijdrage van Agentschap NL.

 

Bewezen technologie

Arjan Westerhof in de energids: ‘Omdat we ons ook geen kinderziektes kunnen veroorloven, kozen we voor bewezen technologie. Maar we wilden wel een installatie op maat, die precies paste bij onze wensen.’ De warmte- koude opslag systemen zijn geleverd door zusterbedrijf GeoComfort. Er is tijdens het project de benodigde tijd genomen ter voorbereiding en na-regeling. Insted heeft Schuberg Philis geadviseerd bij het in- en naregelen van de installaties.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op