Zorgcentrum De Schiphorst

In opdracht van Woonconcept Vastgoed onderhoudt Insted het bodemenergiesysteem en de warmtepomp van Zorgcentrum De Schiphorst te Meppel.

 

Hoge temperatuur warmtepomp

Zorgcentrum De Schiphorst is een van de eerste locaties waar een hoge temperatuur warmtepomp van Reduses werd toegepast. De wamtepomp zorgt daarmee voor duurzame opwekking van warmte voor zowel CV als warm tapwater.

 

Meerdere scenario’s

Zorgcentrum De Schiphorst maakt onderdeel uit van de het masterplan Zorgcampus Schiphorst, dat in meerdere fases wordt gerealiseerd. Installect Advies rekende voor Woonconcept meerdere scenario’s van energieopwekking door. Daarbij werden telkens de initiële bouwkosten en handlingkosten berekend en de verbruikskosten over een langere periode. De energiekosten per geïnvesteerde Euro die daaruit resulteerde diende als basis voor de besluitvorming voor het uiteindelijke energiesysteem.

 

Zorgcentrum de Schiphorst

(bron: website De Schiphorst)

De Schiphorst is ingericht voor kleinschalig wonen. Cliënten worden verzorgd in een kleine woongroep van acht bewoners, in een huiselijke en herkenbare omgeving. Er kan bijvoorbeeld gekookt en afgewassen worden. De cliënt kan zijn eigen ruime en lichte appartement grotendeels zelf inrichten om er een eigen en vertrouwde plek van te maken. Ook is er een uitgebreid verenigingsleven, met activiteiten die bij de interesse van de cliënt aansluiten.

Uw appartement

Wonen centraal

In de woningen staat naast goede zorg, het wonen en welzijn van de bewoners voorop. Medewerkers streven ernaar om zoveel mogelijk samen met de bewoners een ‘huishouden’ te voeren, waarbij de dagelijkse gang van zaken in de woning structuur en veiligheid biedt. Op deze manier wordt de woning een ‘thuis’. Daarbij stimuleren wij de bewoners om te helpen bij huishoudelijke klusjes, zoals het bereiden van maaltijden of schoonmaken. Er is ook tijd voor ontspanning, zowel individueel als met elkaar. De fase van dementie en de zwaarte van de zorgvraag van de bewoners zijn van invloed op de dagelijkse gang van zaken in de woningen.

 

Klantwaardes

  • Lage energiekosten
  • Integrale oplossing
  • Uitvoeringsbegeleiding

Technische oplossingen

  • Collectief systeem verwarming en koeling
  • Bodemenergie
  • Hoge temperatuur warmtepomp

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op