Waterwetvergunning WKO

Jaaropgaves waterwetgunning WKO

Aan het begin van het jaar zijn we met Insted druk bezig met het opstellen van alle jaaropgave-formulieren voor de waterwetvergunning WKO. In januari dient iedere WKO met een vergunning deze aan te leveren aan de betreffende Provincie of Omgevingsdienst. Naast water- en energiehoeveelheden moeten er vaak ook nog diverse andere waarden worden aangeleverd. Dit kunnen temperaturen zijn (gemiddelde of juist min/max), maar ook de gespuide waterhoeveelheden, het maximale debiet of de gebruikte elektriciteit. Insted verzorgt een complete waterwetvergunning WKO voor haar klanten.

 

Gebruiksgegevens binnenhalen

Voor de waterwetvergunning WKO moet een groot aantal gegevens met zorg worden ingevuld, binnen een relatief korte periode. Voor het verzamelen en controleren van al deze gegevens gebruikt Insted vanaf 2015 een geautomatiseerd programma, genaamd Alvarium. Hiermee worden automatisch alle WKO systemen uitgelezen die Insted onderhoudt. Deze data worden opgeslagen in een database. Vanuit deze database worden de formulieren snel en secuur ingevuld, waarna ze naar de bevoegde instantie worden opgestuurd. De waterwetvergunnig WKO is immers een belangrijke voorwaarde voor al onze klanten.
Alvarium levert een grote besparing op qua tijd en ook veel belangrijke informatie over de prestaties van de WKO’s. Deze informatie wordt gebruikt om onze WKO-systemen nog beter in te zetten voor onze klanten!

Contactgegevens

Ampèrestraat 19 B
3861 NC Nijkerk

Tel: +31 (0)33 246 54 05
Fax: +31 (0)33 246 58 57
E-mail: info@insted.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op