Diensten_HB_DSC_5934_1280x200_2

De BRL6000-21 vereist dat het bodemenergiesysteem op zodanige wijze wordt onderhouden dat de beoogde levensduur kan worden behaald en dat de capaciteit en het vermogen gegarandeerd blijft.

BRL6000-21

Onder meer de volgende werkzaamheden maken onderdeel uit van het onderhoud en beheerplan.

Preventief onderhoud aan:

 • Warmtepomp(en)
 • Drycooler(s)
 • Pompen
 • Filters
 • Expansievat(en)
 • Afsluiters
 • Regelkasten
 • Veldapparatuur

Eerste beoordeling energiecentrale
Insted neemt (conform het Waterbesluit) bij de eerste beoordeling kennis van:

 • De provinciale vergunning
 • De temperatuur van het grondwater dat door het bodemenergiesysteem in de bodem wordt teruggebracht. Dit mag niet meer dan 25°C bedragen
 • De energiebalans
 • Een eventueel toegestaan koude- of warmteoverschot
 • De registratie en rapportage van
  • Infiltratietemperatuur
  • Toegevoegde warmte en koude
  • Energierendement
 • Het ontwerp van het bodemenergiesysteem en hoe dit is afgestemd op de aard en omvang van de behoefte aan warmte of koude waarin het systeem voorziet.
 • Het energierendement dat bij doelmatig gebruik en goed onderhoud kan worden behaald.
 • Eventueel aanvullende vergunningsvoorwaarden.

Logboek en revisies
Insted houdt het logboek en revisies actueel bij elk bezoek. Het is de verantwoordelijkheid van de beheerder dat het logboek ter plaatse aanwezig is.

Versiebeheer software energiecentrale
Insted verzorgt het software-versiebeheer van de automatiseringsinstallatie van de energiecentrale.

Optimalisatie regeling energiecentrale
Insted verzorgt het (energetisch) optimaliseren van de regeling van de energiecentrale. Dit betreft parameterverstellingen t.b.v. van goede werking en verbetering van de energieprestatie, bijvoorbeeld bij wijzingen in het gebruik van de gebouwinstallatie.

Energieregistratie
Ten behoeve van het bepalen van de energieprestatie monitort Insted de volgende gegevens: Geleverde en ontvangen warmte en koude naar en van gebouwinstallatie Geleverde en ontvangen warmte en koude naar en van wko-installatie Door het bodemenergiesysteem gebruikte hoeveelheid gas en elektriciteit