FIC Unilever Wageningen

GeoDoublet. De duurzame WKO-installatie voor het Unilever Food Innovation Center. Insted is gevraagd voor het energiebeheer en het duurzame instandhouding van de bodemenergie-installatie, het duurzame antwoord op de koude- en warmtevraag van Unilever.

Meer waarde door samenwerking

Het unieke van dit prestigieuze project schuilt in de samenwerking van drie bedrijven die zich bezighouden met duurzame energiesystemen en elk actief zijn op een specifiek onderdeel. Insted draagt zorg voor het onderhoud en beheer van energiecentrale, waaronder de GeoDoubletbron en de elektrische warmtepomp. Installect advies verzorgde het advies en ontwerp, GeoComfort de bouw van de installatie.

Duurzaamheidsvraag


Duurzaamheid, van het door Paul de Ruiter Architects ontworpen gebouw, is de belangrijkste vereiste van opdrachtgever Unilever. De GeoDoublet-installatie is dan ook volledig gasloos, all-electric en levert een aanzienlijke energiebesparing op. De GeoDoublet-installatie draagt door zijn duurzame karakter niet alleen bij aan minder uitstoot, maar heeft ook een zeer gunstig effect op de BREEAM-score van dit nieuwe Unilevergebouw.

Water-water en lucht-water

De GeoDoublet-installatie bestaat uit een koude- en warmtebron (65 m3/h) en een warmtepomp met een vermogen van ca. 440 kW die tijdens het verwarmen tevens de functie heeft van een koelmachine. Naast de water-water warmtepomp worden er ook lucht-water warmtepompen geïnstalleerd die de pieken moet opvangen indien de warmte- of koudevraag hoger is dan gemiddeld, bijvoorbeeld ten tijde van extreme warmte of koude.

Het Food Innovation Center moet binnen de Regio ‘FoodValley’ gaan bijdragen aan de kennis op het gebied van (Agro)Food en Life Sciences. Dit wordt gerealiseerd door intensief samen te werken met de kennispartijen als de Wageningen Universiteit, maar ook door in de eigen ‘Pilotplant’ met voedsel te experimenteren. Unilever hoopt zo een bijdrage te leveren aan de uitdaging om in 2050, negen miljard mensen van voldoende voedsel te voorzien.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in