Werk met een erkende installateur van warmtepompen

Een niet-erkende installateur van warmtepompen voor bodemenergie riskeert een dwangsom van 15.000 euro. Dat nieuwsbericht stuurde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onlangs de wereld in. Dat lijkt niet heel populair. De kwaliteit van bodemenergiesystemen staat echter voorop.

Transparantie en prestatie

De branche voor bodemenergiesystemen loopt voorop in transparantie. Elk systeem moet volgens de geldende richtlijnen worden ontworpen, geïnstalleerd en beheerd. De systemen worden daarop ook jaarlijks gecontroleerd. Zo wordt de kwaliteit en energieprestatie van deze installaties meetbaar. Een goed voorbeeld voor de gehele branche van warmte en koudeopwekking.

Milieu en eindgebruikers

Om te borgen dat de richtlijnen worden gevolgd moet een bodemenergiesysteem door erkende, vakbekwame bedrijven worden ontworpen, aangelegd en onderhouden. Deze werkwijze maakt kwaliteit controleerbaar en energieprestatie meetbaar. Dat beschermt zowel de eindgebruikers als het milieu.

Kwaliteit beschermen

De ILT treedt strenger op tegen elke niet-erkende installateur van warmtepompen voor het gebruik van bodemenergie. De installateurs moeten hiervoor een erkenning bezitten, anders mogen zij dit werk niet uitvoeren. Dit is geen populaire boodschap. De kwaliteitsborging en bescherming van eindgebruikers en milieu is er echter mee gediend. Eerder kregen niet-erkende bedrijven een waarschuwing. Sinds kort krijgen zij direct een last onder dwangsom (LOD) opgelegd van 15.000 euro. Erkende bedrijven die het werk niet goed uitvoeren, krijgen een LOD van 7.500 euro per overtreding.

Erkende partners

De Installectbedrijven (Installect, GeoComfort en Insted) hebben gezamenlijk alle erkenningen voor open bodemenergiesystemen. Voor een erkende installateur van warmtepompen voor bodemenergie bent u dus aan het goede adres. Voor onderhoud en beheer is Insted erkend  voor zowel voor het bovengrondse als het ondergrondse gedeelte.

Maatregelen

De beoordelingsrichtlijnen voor de installatie van bodemenergiesystemen zijn sinds oktober 2014 van kracht. De branche heeft ruim twee jaar de tijd gehad om aan de regelgeving te wennen. Nu scherpt de ILT de controle dus aan. Niet-erkende bedrijven krijgen voortaan direct een last onder dwangsom (LOD) van 15.000 euro. Die moeten ze betalen als ze weer in de fout gaan. Ook bedrijven die misbruik maken van de inhuurregeling krijgen deze LOD. Ook erkende bedrijven worden strenger gecontroleerd. Erkende bedrijven die toch in de fout gaan krijgen een LOD van 7500 euro per overtreding. Drie erkende bedrijven hebben deze LOD inmiddels gekregen.

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in